poniedziałek, 21 lipca 2014

Od ks. Jerzego

"Naszego miejsca w niebie nikt nam nie zabiera.
Najwyżej pozostaje ono puste".

"Chrystus wybrał niewielu do głoszenia prawdy..."

Za "Służba Życiu" cytat z wypowiedzi bł. ks. Jerzego Popiełuszki
wybór
Agnieszka
bł. ks. Jerzy Popiełuszko, za strony: http://historiazabek.pl/?ks-jerzy-popieluszko,28

niedziela, 22 czerwca 2014

Jednoczyć zamiast rozbijać


Prymas Wyszyński nauczał, u progu swej posługi, podczas  ingresu do katedry lubelskiej
26 V 1946
cyt.: "...
Większą mądrością, choć niewątpliwie trudniejszą rzeczą, jest jednoczyć
niż rozbijać. Wyższy jest poziom kultury jednoczącej niż rozdzielającej.
Wielkie szlaki tej kultury jednocześnie prowadzą poprzez naturę ludzką, rodzinę, naród, państwo, społeczność kościelną.
Dla uratowania człowieka, kultury chrześcijańskiej, cywilizacji zagrożonej przez brutalne teorie i barbarzyńskie sposoby walki musimy wydobyć na światło dzienne to wszystko, co nas jednoczy i łączy..."

Próbujmy...

Wyboru, ze strony "Non possumus" http://www.nonpossumus.pl/nauczanie/0009.php dokonała Agnieszka

W dniu konsekracji biskupiej, Jasna Góra, 12 maja 1946 r., ze strony: http://www.nonpossumus.pl/galeria/duzy.php?id=7czwartek, 15 maja 2014

Czystość w zdeprawowanym świecie? Tak...

Spec od kierownictwa duchowego, Św. Josemaría Escrivá , 
zachęcał:
Cyt.: "Strzeżcie troskliwie czystości i tych cnót, które należą
do jej orszaku — skromności i wstydliwości, będących jakby
jej przyboczną strażą. Nie odrzucajcie lekkomyślnie tych norm
zachowania, które są tak skuteczne w strzeżeniu naszej godności
przed obliczem Boga. Norm takich jak: baczne panowanie
nad zmysłami i sercem; odwaga, również odwaga bycia tchórzliwym,
w ucieczce przed okazjami do grzechu; częste przystępowanie
do sakramentów świętych, zwłaszcza do spowiedzi sakramentalnej;
zupełna szczerość w kierownictwie duchowym; żal, skrucha
i zadośćuczynienie po naszych upadkach.
A wszystko to przeniknięte czułym nabożeństwem
do Najświętszej Maryi Panny, aby wyjednywała nam u Boga
dar życia w świętości i czystości. ("Przyjaciele Boga", 185)

Więcej o autorze cytatu:
http://www.pismaescrivy.org/doc/josemaria.htm

Agnieszka

Josemaría Escrivá Obras
Św. Josemaría Escrivá, ze strony: http://www.pismaescrivy.org/

środa, 16 kwietnia 2014

Czujesz swą bezradność, jak małe dziecko? Dobrze...


"...Jezus objawia nam jeszcze jedną bardzo ważną prawdę.
W społeczności ludzkiej możni i wykształceni zajmują zawsze 
pierwsze miejsca i są najbardziej na widoku. 
Ale w Królestwie Bożym jest inaczej:
pierwszymi i większymi – mówi nam Jezus – są dzieci, są słabi, 
ubodzy, cierpiący.
Sposób działania Boga jest zaskakujący dla człowieka (…)
„Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, 
aby zawstydzić mędrców, upodobał sobie w tym, co niemocne, 
aby mocnych poniżyć /Kor 1,27/."

Bł. Jan Paweł II, 28 marca 1982, przemówienie w Instytucie Don Guanella,
za książką „Jan Paweł II, Być lekarzem, by ulżyć cierpieniu bliźniego”,
Wydawnictwo „Duc in altum”, Warszawa 2011

bł. Jana Paweł II, ilustracja z wolnych zasobów Wikipedii, ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:San_Giovanni_Paolo_II.jpg

Największe niebezpieczeństwo dla Polski? Uwagi Prymasa Wyszyńskiego

Cyt.:
"(...) Nie jest największym niebezpieczeństwem dla narodu niewątpliwy kryzys gospodarczy, niewątpliwa katastrofa gospodarcza, która wisi nad nami i może być odżegnana jedynie przez nasz spokój, cierpliwość i pracę; nie jest i to największym niebezpieczeństwem, gdyby nasza ojczyznę otoczyły nieprzyjacioły zewsząd (...) - nie to wszystko!!
Największym niebezpieczeństwem, najmilsze dzieci, jest to, co czai się w duszy narodu, co godzi w godność kobiety, co godzi w jej skromność, co godzi w jej czystość, co godzi w jej zadanie, by pomagała ku dobremu, co godzi w jej stanowisko przy ognisku domowym i przy duszy dziecięcia, które wziąwszy z Boga, Bogu ma oddać.
I stąd rodzą się wielkie niebezpieczeństwa, które zniekształcają dzisiaj duszę kobiecą (...).
To jest niebezpieczeństwo, którego wyraz widzimy szczególnie w dzisiejszej prasie i książce, gdyż pornografia, która jest działaj w modzie posuwa się tak daleko, jak nigdy w naszej ojczyźnie, w najbardziej wyuzdanych czasach miejsca nie miało. I w tym mają się wychowywać wasze córki i wasi synowie?! I to ma być ta nowa Polska, ta inna Polska, wychowana z błocie i karmiona błotem?! To jest największe niebezpieczeństwo i największy ból..."

Prymas Wyszyński, Przemówienie do kobiet polskich na Jasnej Górze, 15 września 1957 r.
za książką: Stefan Kardynał Wyszyński "Dzieła zabrane",
tom III 1956-1957, WSD


wtorek, 15 kwietnia 2014

Przeciwności? Nie rób scen...

Co na przeciwności podpowiada współczesny święty?
Cyt.:
"Zaakceptuj przeciwności bez wyolbrzymiania ich,
bez robienia scen, bez… histerii.
A Krzyż Jezusa uczynisz lżejszym."

(św. Escriva: Droga Krzyżowa, Stacja V, 3)

poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Męstwo katolickie? Prymas Wyszyński do inteligencji

Cyt.:
"Męstwo katolickie, to jest wyznanie swej wiary, 
może być niekiedy jedynym argumentem, jaki nam pozostał.
Może katolicy nie doceniają dziś wartości męstwa.
Może roztropość (...) niekiedy wzięła górę nad męstwem, 
które jest wyznaniem. Stanęliśmy przecież w obliczu ludzi, 
którzy wręcz  oświadczyli jasno, że nie wierzą w Boga, 
że są zdecydowanymi przeciwnikami porządku religijnego
w Polsce. 
Liczyli na to, oczywiście, że katolicy zajmą jakieś stanowisko. 
Katolicy zajmowali różne stanowiska.
A najczęściej to uważali, że o pewnych rzeczach najlepiej 
nie mówić, przynajmniej do czasu.
Praktycznie to było zaprzaństwo. Dlaczego?
Dlatego, że ci ludzie właśnie oczekiwali wyznania i wskutek tego
upoważnili ludzi niewierzących do myślenia, że katolicyzm jest słaby
w Polsce i można mocniej weń uderzyć.
Gdyby katolicy mieli więcej męstwa przynajmniej oni by wiedzieli,
że jednakże ktoś za Kościołem Bożym staje, ktoś wyznaje razem
z biskupami.
(...)
Przyjmijcie, najmilsi (...) to upomnienie braterskie (...),
byście się nie poddawali depresji duchowej, zwątpieniu,
upadkowi, złudnemu wrażeniu, jakobyście się już skończyli,
jakbyście już w Polsce nic do powiedzenia nie mieli.
Niewątpliwie, czasy, sytuacje, warunki są trudne.
Ale jesteście wodą żywą. A my wiemy, że woda żywa
ma te właściwości, że jakiś otwór, w najpotężniejszym
nawet nasypie, sobie znajdzie. (...)
Niech więc świeci przez Polską światłość wasza, aby lud,
który w ciemności siedzi, ujrzał uczynki wasze dobre
i chwalił Ojca waszego, który jest w niebie."


12 października 1957, Jasna Góra, konferencja III,
"Życie wewnętrzne - pracą społeczną", do inteligencji
katolickiej grupy "Odrodzenie"
za książką: Stefan Kardynał Wyszyński "Dzieła zabrane",
tom III 1956-1957, WSD
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, z wolnych zasobów Wikipedii, ze strony:http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Stefan_Wyszy%C5%84ski.jpg